Toiminta

 

Millaista toimintaa teillä on omassa yhdistyksessänne, yhteisössänne tai alueellanne? Oletteko tunnistaneet tarpeita uudenlaiselle toiminnalle vai kaipaatteko koulutuksia tai yhteisiä kehittämishetkiä? Sujuuko tiedottaminen toivotulla tavalla? Onko toiminnassanne liian vähän jäseniä? Kaipaatteko alueellenne vireämpää yhteistoimintaa?

 

Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hankkeen tavoitteena on tukea Nastolan paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa, vahvistaa Nastolan maaseutualueen paikallisidentiteettiä sekä lisätä ja tiivistää alueellista kehittämistoimintaa, alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

 

Jos teillä on siis toiveita, ajatuksia, ideoita tai muuten vaan kommentoitavaa, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Hanke on alueelliselle kehittämiselle suuri mahdollisuus!

 

Yhteisen tapaamisen kautta voimme hahmottaa toiveitanne ja tarpeitanne sekä keinoja niiden toteuttamiseksi. Nyt on aika ryhtyä tuumasta toimeen.